Hapkido

Ryen Kampsport er som første klubb i Norge tatt opp som medlem av International Hapkido Alliance (IHA), etter at vi hadde besøk av Grandmaster Geoff J Booth i april i 2017.

IHA har et velprøvd, godt etablert læringsystem og vel ansett over hele verden.
Grandmaster Booth er svært opptatt av at standarden opprettholdes, og kommer på besøk årlig og holder seminarer i tilsluttede klubber.

Hapkido er først og fremst en selvforsvarsgren med mange smarte knep.
Vi benytter både slag og spark, leddlåser, kast og kontrollteknikker.