Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2022

Postet av Ryen kampsportklubb den 24. Mar 2022

Til medlemmene i Ryen Kampsportklubb


Oslo, 23 mars 2022


Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Ryen Kampsportklubb 2022


Styret innkaller herved til  ekstraordinært årsmøte i Ryen Kampsportklubb

Årsmøtet avholdes 7 april 2022 kl 1900 i Ryensvingen 15, i klubbens lokaler.


 Årsmøtet vil kun behandle den økonomiske delen av sakslisten, som på grunn av intrufne omstendigheter ikke kunne behandles på det ordinære årsmøtet, 9 mars i år.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før  ekstraordinært årsmøtet i klubbens lokaler i Ryensvingen 15.


For å ha stemmerett må man ha vært medlem av Ryen Kampsportklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser Ryen Kampsportklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, forslagsrett mv., se Ryen Kampsportklubbs lov. 

Ved spørsmål som gjelder ekstraordinært årsmøtet, kan styret  kontaktes på styret@ryenkampsport.no

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.