Innkalling til ekstraordinært årsmøte 11 august 2021 kl 19:00

Postet av Ryen kampsportklubb den 27. Jul 2021

Til alle medlemmer.

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Ryen Kampsportklubb. 

Årsmøtet avholdes 11. august 2021 kl 19:00  i Klubbens lokaler Ryensvingen 15.

Ekstraordinært årsmøte avholdes for å:

1. Godkjenning av oppdatert regnskap for 2020.

Bakgrunn: Det er ble i juni i år, funnet en feil i regnearket vi har benyttet for regnskapet. Feilen er en formel som manglet i enkelte ruter i en kolonne. Dette har igjen gitt et mindre avvik. På overflaten så alt fint ut.  Ingen penger er på avveie, og regnskapet er nå gjennomgått flere ganger for å sikre at det ikke finnes flere skjulte feil.

Regnskap for tidligere år er også sjekket, disse er i orden.

Oslo idrettskrets ble varslet av styret i juni.

Alle saksdokumenter blir gjort tilgjengelig for medlemmene i ryensvingen 15 før møtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ryen Kampsportklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ryen Kampsportklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ryen kampsportklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Trond Guttormsen kontaktes på epost: styret@ryenkampsport.no.


 Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.