Saksliste for årsmøte i Ryen Kampsportklubb, Onsdag 14. April kl 18:00

Postet av Trond Guttormsen den 6. Apr 2021

ref innkalling av 12. mars 2021.

Link til møtet finnes nederst i artikkelen.


Styret innkaller herved til årsmøte i Ryen Kampsportklubb.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 31.03.2021 til styret@ryenkampsport.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
1

Sak: Godkjenning av stemmeberettigede
2
Sak: Godkjenning av innkalling
 
3Sak: Valg av ordstyrer
 
4Sak: Valg av protokollfører
5Sak: Idrettslagets årsberetning. Fremlegges på årsmøtet.
6Sak: Idrettslagets regnskap i revidert stand. Revisors årsberetning

 
7Sak: Fastsettelse av medlemskontingent: Styrets forslag: Samme kontigenter som vedtatt forrige år. 
 
8Sak: Vedta idrettslagets budsjett. Fremlegges på årsmøtet.
9Sak: Behandle innkomne forslag og saker.
 Ingen innkomne forslag
11Sak: Valg av nytt styre

Styret i Ryen kamsportklubb 2020 har bestått av:
Styreleder: Trond Guttormsen (ikke på valg)
Nestleder: Erik Kaareng Sunde (på valg)
Styremedlem: Anita Vingan (ikke på valg)
Styremedlem: Merethe Hellum (ikke på valg)
Kasserer: Kristine Hinmo (ikke på valg)
Varamedlem: Liza Hovland (på valg)

Valgkomite:
Leder: Laila Stubberud
Medlem: Hilde Martinaj
Medlem: Espen Kjelle

Forslag fra valgkomiteen til nytt styre 2021:
Styreleder: Trond Guttormsen (1 år)
Nestleder: Erik Kaareng Sunde (2 år)
Styremedlem: Anita Vingan (1 år)
Styremedlem: Merethe Hellum (1 år)
Kasserer: Kristine Hinmo (1 år)
Varamedlem: Hilde Martinaj (2 år)

Valgkomite:
Leder: Laila Stubberud
Medlem: Christian Corneliussen
Medlem: Espen Kjelle

Link til møtet:
Title: Årsmøte i Ryen Kampsportklubb 2021
Time: Apr 14, 2021 6:00:00 PM

Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.