Innkalling til årsmøte i Ryen Kampsportklubb 14. april 2021 kl 18:00

Postet av Ryen kampsportklubb den 12. Mar 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Ryen Kampsportklubb.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 

31.03.2021 til styret@ryenkampsport.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene

senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én

måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For

mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Av smittevernshensyn ifm. Korona-pandemien vil årsmøtet 2021 bli avholdt på nett ved hjelp av Microsoft Teams.  Link til møtet og veiledning for deltakelse blir publisert sammen med fullstendig saksliste i forkant av møtet.


Trond Guttormsen
Styreleder i Ryen Kampsportklubb


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.