Prisøkning fra 1. mars

Postet av Ryen kampsportklubb den 28. Feb 2022

Før Korona-situasjonen traff Norge vedtok Ryen Kampsportklubb en økning i månedsavgiften.
Frem til nå har vi utsatt denne økningen, da vi ikke har hatt samvittighet til å kreve mer i månedsavgift for et tynnere tilbud.
Nå er restriksjonene borte, vi er godt i gang med trening igjen, og alt er blitt dyrere, også for klubben.

Vi seter derfor opp månedsavgiften med virkning fra 1. mars.

Oppdaterte priser finner du HER.Innkalling til Årsmøte 2022

Postet av Ryen kampsportklubb den 8. Feb 2022

Til medlemmene i Ryen Kampsportklubb


Oslo, 8 februar 2022


Innkalling til årsmøte i Ryen Kampsportklubb 2022


Styret innkaller herved til årsmøte i Ryen Kampsportklubb

Årsmøtet avholdes 9 mars 2022 kl 1900 i Ryensvingen 15, i klubbens lokaler.


 Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 23 februar til styret@ryenkampsport.no.  Forslag må inneholde navn på forslagsstiller, en beskrivelse av forslaget og en begrunnelse.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet i klubbens lokaler i Ryensvingen 15.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ryen Kampsportklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser Ryen Kampsportklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ryen Kampsportklubbs lov. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret  kontaktes på styret@ryenkampsport.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret