Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2022

Postet av Ryen kampsportklubb den 24. Mar 2022

Til medlemmene i Ryen Kampsportklubb


Oslo, 23 mars 2022


Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Ryen Kampsportklubb 2022


Styret innkaller herved til  ekstraordinært årsmøte i Ryen Kampsportklubb

Årsmøtet avholdes 7 april 2022 kl 1900 i Ryensvingen 15, i klubbens lokaler.


 Årsmøtet vil kun behandle den økonomiske delen av sakslisten, som på grunn av intrufne omstendigheter ikke kunne behandles på det ordinære årsmøtet, 9 mars i år.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før  ekstraordinært årsmøtet i klubbens lokaler i Ryensvingen 15.


For å ha stemmerett må man ha vært medlem av Ryen Kampsportklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser Ryen Kampsportklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, forslagsrett mv., se Ryen Kampsportklubbs lov. 

Ved spørsmål som gjelder ekstraordinært årsmøtet, kan styret  kontaktes på styret@ryenkampsport.no

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Angående årsmøtet

Postet av Ryen kampsportklubb den 2. Mar 2022


På grunn av inntrufne omstendigheter, vil den økonomiske delen av årsmøtet bli håndtert i ekstraordinært årsmøte på et noe senere tidspunkt.

Øvrige sakspapirer er gjort tilgjengelig i klubbens lokaler.
Prisøkning fra 1. mars

Postet av Ryen kampsportklubb den 28. Feb 2022

Før Korona-situasjonen traff Norge vedtok Ryen Kampsportklubb en økning i månedsavgiften.
Frem til nå har vi utsatt denne økningen, da vi ikke har hatt samvittighet til å kreve mer i månedsavgift for et tynnere tilbud.
Nå er restriksjonene borte, vi er godt i gang med trening igjen, og alt er blitt dyrere, også for klubben.

Vi seter derfor opp månedsavgiften med virkning fra 1. mars.

Oppdaterte priser finner du HER.Innkalling til Årsmøte 2022

Postet av Ryen kampsportklubb den 8. Feb 2022

Til medlemmene i Ryen Kampsportklubb


Oslo, 8 februar 2022


Innkalling til årsmøte i Ryen Kampsportklubb 2022


Styret innkaller herved til årsmøte i Ryen Kampsportklubb

Årsmøtet avholdes 9 mars 2022 kl 1900 i Ryensvingen 15, i klubbens lokaler.


 Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 23 februar til styret@ryenkampsport.no.  Forslag må inneholde navn på forslagsstiller, en beskrivelse av forslaget og en begrunnelse.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet i klubbens lokaler i Ryensvingen 15.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ryen Kampsportklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser Ryen Kampsportklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ryen Kampsportklubbs lov. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret  kontaktes på styret@ryenkampsport.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret