Innkalling til årsmøte i Ryen Kampsportklubb 14. april 2021 kl 18:00

Postet av Ryen kampsportklubb den 12. Mar 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Ryen Kampsportklubb.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 

31.03.2021 til styret@ryenkampsport.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene

senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én

måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For

mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Av smittevernshensyn ifm. Korona-pandemien vil årsmøtet 2021 bli avholdt på nett ved hjelp av Microsoft Teams.  Link til møtet og veiledning for deltakelse blir publisert sammen med fullstendig saksliste i forkant av møtet.


Trond Guttormsen
Styreleder i Ryen Kampsportklubb


0 Kommentar

Stengt for trening frem til påske

Postet av Ryen kampsportklubb den 9. Mar 2021

Vi holder stengt frem til påske i samsvar med byrådets besluttede tiltak mot spredning av Korona-viruset.

Det gjør vondt dette her, - vi vil gjerne tilby mer og gjøre mer for medlemmene våre, men igjen er det klubben som er avhengig av medlemmenes støtte.
Ja, det finnes støtteordninger for idretten, og vi har søkt støtte der vi kan, men det er dessverre alt for lite som treffer oss.

Nå får vi håpe at dette skippertaket fungerer, og at vi kan få åpnet opp skikkelig etter påske, og gi dere den treningen dere trenger og i aller høyeste grad fortjener.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline