RYEN KAMPSPORT

Priser og Rabatter:
Ordinær medlemspris, 550 kr per måned.
Familiemedlem nr. 2 får familierabatt og betaler 450 kr per måned.
Familiemedlem nr. 3 får også familierabatt og betaler 350 kr per måned.
Forsikring koster 400 kr per år.

Oppsigelse:
Oppsigelsen varer ut måneden og påfallende måned.

Medlemskap og Varighet:
Medlemskap gir rett til deltakelse til treningssenterets aktiviteter.
Alle medlemskap har en avtalt varighet på 6 måneder om annet ikke er spesifisert.
Tilbud kan ha egne tider vdr bindingstid.

Åpningstider:
Senteret er åpent for medlemmer i samsvar med timeplanen.

Adresse:
Treningssenterets adresse er Ryensvingen 15.

Betalingsvilkår:
Medlemmet forplikter seg til å betale medlemsavgiften i henhold til avtalt betalingsplan.
Eventuelle forsinkede betalinger kan medføre suspensjon eller avslutning av medlemskapet.

Treningssenterets Rettigheter:
Vi forbeholder oss retten til å endre timeplanen og vil varsle dette fortløpende på nettsidene.
Ryen Kampsport forbeholder seg retten til å avslutte eller suspendere medlemskap uakseptabel atferd.

Personvern:
Medlemmets personlig informasjon vil bli behandlet i samsvar med gjeldende personvernlover.

Force Majeure:
Ingen av partene skal holdes ansvarlig for manglende oppfyllelse av forpliktelser på grunn av force majeure-hendelser som krig, jordskjelv eller andre lignende uforutsette hendelser som vil føre til avbrudd i treingstidene. Trening vil så fort som gjennopptas, du vil få varsling på mail.